Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martha Da Gama Howells 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 16/01/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30-10.30)

2.

Astudiaeth Ddichonoldeb Addysg Cerddoriaeth

Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg

Melanie Godfrey, Dirprwy Gyfarwyddwr Busnes a Llywodraethiant Addysg

 

 

Dogfennau ategol:

(10.30-11.30)

3.

Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw: Hybu Cerddoriaeth

Dafydd Roberts, Prif Weithredwr, Sain

Gwennan Gibbard, Sain

Danny Kilbride, Cyfarwyddwr, Trac

 

Dogfennau ategol:

(11.30-12.30)

4.

Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw

Ywain Myfyr, Sesiwn Fawr Dolgellau, Cyfarwyddwr i Tŷ Siamas ac Artist

 

 

(12.30-13.00)

5.

Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw: Cerddoriaeth mewn addysg

Bethan Jenkins, Ysgol Lewis Pengam

 

6.

Papurau i’w nodi

6.1

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch Pinewood Studios

Dogfennau ategol:

6.2

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth at y Cadeirydd ynghylch y diweddaraf am y portffolio celfyddydau a diwydiannau creadigol

Dogfennau ategol:

(13.00)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn

(13.00-13.10)

8.

Private Debrief

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu