Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09:00-09:15)

Rhag-gyfarfod preifat

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitem 3

Preifat

(09:15-09:45)

3.

Themâu allweddol - Yr Ardoll Brentisiaethau yng Nghymru

Cyhoedd

(09:45-10:45)

4.

Yr economi a'r amgylchedd - Safbwyntiau amgen ar y Strategaeth Economaidd i Gymru

Yr Athro Calvin Jones, Ysgol Fusnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd

Anne Meikle, Pennaeth WWF Cymru

(10:45-11:00)

Egwyl

(11:00-12:00)

5.

Dyfodol Economi Cymru - Safbwyntiau amgen ar y Strategaeth Economaidd i Gymru

Yr Athro Brian Morgan, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Yr Athro Robert Huggins, Prifysgol Caerdydd

6.

Papurau i'w nodi

6.1

Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith ar y Strategaeth Economaidd a Banc Datblygu Cymru

Dogfennau ategol:

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ynghyd â chyfarfod y Pwyllgor ar 1 Mawrth, a fydd yn breifat.

(12:00-12:15)

Ôl-drafodaeth breifat

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu