Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.00-11.45)

Ymweliad Pwyllgor ar y thema rheilffyrdd - Sut mae cwmnïau rheilffyrdd yn delio â dail ar y lein?

(12.15-12.30)

Rhag-gyfarfod preifat

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(12.30-13.30)

2.

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith - Gwerthu Cymru i’r Byd

Ken Skates AM, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Andrew Gwatkin, Deputy Director, Dirprwy Gyfarwyddwr Buddsoddiad a Masnach Ryngwladol

Dogfennau ategol:

3.

Papurau i'w nodi

3.1

Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith ynglŷn â’r Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol

Dogfennau ategol:

3.2

Adroddiad blynyddol i Lywodraeth Cymrut - Gomisiynydd Traffig ar gyfer Ardal Draffig Cymru

Dogfennau ategol:

3.3

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynglŷn â’r modd y mae Llywodraeth Cymru yn goruchwylio cyllid a chyflawniad colegau addysg bellach

Dogfennau ategol:

3.4

Gohebiaeth gan Gyrfa Cymru ynglŷn â gwaith craffu’r Pwyllgor ar y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ar 27 Medi

Dogfennau ategol:

(13.30-13.40)

Ôl-drafodaeth breifat

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu