Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.15-09.30)

Rhag-gyfarfod preifat

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30-10.45)

2.

Craffu ar Gyllid Cymru

Giles Thorley, Prif Weithredwr, Cyllid Cymru

Gareth Bullock, Cadeirydd, Cyllid Cymru

Kevin O’Leary, Cyfarwyddwr Cyllid, Cyllid Cymru

Michael Owen, Cyfarwyddwr Buddsoddi Grŵp, Cyllid Cymru

Dogfennau ategol:

3.

Papurau i'w nodi

3.1

Gohebiaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru ynghylch Masnachfraint y Rheilffyrdd a Metro De Cymru

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(10.45-11.15)

5.

Blaenraglen Waith Ddrafft - Gwanwyn 2018

(11.15-11.30)

Ôl-drafodaeth breifat

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu