Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 13/06/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.00-09.15)

Rhag-gyfarfod preifat

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.15-09.45)

2.

Yr Athro Nigel Smith - Cyflwr y Ffyrdd yng Nghymru (Drwy fideogynhadledd)

Yr Athro Nigel Smith, Athro Rheoli Prosiectau a Seilwaith Trafnidiaeth, y Sefydliad Seilwaith Gwydn, Ysgol Peirianneg Sifil, Prifysgol Leeds

Dogfennau ategol:

(09.45-11.00)

3.

Panel peirianneg - Cyflwr y Ffyrdd yng Nghymru

Ed Evans, Cyfarwyddwr ac ysgrifennydd, Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil Cymru (CECA Wales Cymru)

Keith Jones, Cyfarwyddwr, Sefydliad y Peirianwyr Sifil Cymru (ICE Cymru)

Stuart Davies, Cadeirydd, Cymdeithas Syrfewyr Sirol Cymru

Dogfennau ategol:

(11.00-11.15)

Egwyl

(11.15-12.00)

4.

Sefydliadau defnyddwyr ffyrdd - Cyflwr y Ffyrdd yng Nghymru

John Pockett, Cyfarwyddwr, Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr Cymru (CPT Cymru)

Gareth Mole, Cyfarwyddwr Peirianneg, Bws Caerdydd

Sally Gilson, Pennaeth Ymgyrchu Sgiliau, Sefydliad Trafnidiaeth Cludo Nwyddau

Duncan Buchanan, Cyfarwyddwr Polisi, Cymdeithas Cludiant Ffordd

5.

Papurau i'w nodi

5.1

Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch Deiseb P-05-780 Ail-agor Gorsaf Carno

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(12.00-12.15)

7.

Trafodaeth ar flaenraglen waith y Pwyllgor ar gyfer yr hydref

(12.15-12.30)

Ôl-drafodaeth breifat

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu