Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Nodyn: Preifat 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Lee Waters AC.

Nid oedd dirprwyon ac ni ddatganwyd buddiannau

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol

(10.00-10.30)

3.

Ymchwil ac Arloesi yng Nghymru: Papur materion allweddol

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y Papur materion allweddol.

(10.30-10.50)

4.

Adroddiad drafft Cynllun Gweithredu Ffonau Symudol

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

(10.50-11.00)

5.

Ymchwiliad Gwefru Cerbydau Trydan yng Nghymru: Cynnydd a'r camau nesaf

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y camau nesaf ar gyfer yr ymchwiliad

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu