Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 06/02/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Bethan Sayed AC

Nid oedd dirprwyon ac ni ddatganwyd buddiannau

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

(09.30-10.30)

3.

Craffu ar yr adroddiad blynyddol gyda Banc Datblygu Cymru

Giles Thorley, Prif Weithredwr

Gareth Bullock, Cadeirydd Bwrdd Banc Datblygu Cymru

David Staziker, Prif Swyddog Cyllid

Rhian Elston, Cyfarwyddwr Buddsoddi

Cofnodion:

3.1 Atebodd Giles Thorley, Gareth Bullock, David Staziker a Rhian Elston gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(10.45-11.45)

4.

Rhwystrau y mae cwmnïau bach sy'n adeiladu cartrefi yn eu hwynebu: Sesiwn dystiolaeth ragarweiniol

Huw Francis, Prif Weithredwr, Hygrove Homes Group

Joshua Miles, Rheolwr Polisi, Federation of Small Businesses Cymru

Ifan Glyn, Cyfarwyddwr, Ffederasiwn y Meistri Adeiladu Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Huw Francis, Joshua Miles ac Ifan Glyn gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu