Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 14/02/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat

(9.15-9.30)

1.

Cynnig i ethol Cadeirydd dros dro

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

3.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

(09.30-10.30)

4.

Datblygu Trafnidiaeth i Gymru yn y dyfodol: Prifysgol Glasgow

Yr Athro Iain Docherty, Athro Polisi Cyhoeddus a Llywodraethu (Rheoli), Prifysgol Glasgow

Egwyl

(10.15-10.30)

(10.30-11.40)

5.

Datblygu Trafnidiaeth i Gymru yn y dyfodol: Cyrff Rhanbarthol

Roger Waters, Swyddog Arweiniol Trafnidiaeth, Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Iwan Prys Jones, Rheolwr Rhaglen, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Ann Elias, Swyddog Trafnidiaeth Ranbarthol Canolbarth Cymru, Trefniadau Trafnidiaeth Ranbarthol Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitem 7 a 8

Ôl-drafodaeth breifat

(11.40-11.50)

(11.50-11.55)

7.

Llythyr Drafft: Diweddariad ar y Bargeinion Dinesig

(11.55-12.25)

8.

Adroddiad Drafft: Gwefru cerbydau trydan yng Nghymru

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu