Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 13/06/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Joyce Watson AC a Jack Sargeant AC

Nid oedd dirprwyon ac ni ddatganwyd buddiannau

2.

Papur(au) i'w nodi

2.1

Gohebiaeth gan Trafnidiaeth Cymru at y Cadeirydd ynghylch Cledrau'r Cymoedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.2

Gohebiaeth gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth at y Cadeirydd ynghylch y camau gweithredu o ran gwaith craffu cyffredinol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.3

Gohebiaeth gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth at y Cadeirydd ynghylch y Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol a llythyr cylch gwaith Trafnidiaeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.4

Gohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.5

Ymateb gan Lywodraeth Cymru: Ymchwil ac Arloesedd yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.5.1 Nododd y Pwyllgor yr ymateb i'w adroddiad

(09.30-10.30)

3.

Mynediad at Fancio: Mynediad at Wasanaethau

Thomas Docherty, Pennaeth Materion Cyhoeddus, Cenhedloedd a Rhanbarthau, Which?

Sue Jude, Cyfarwyddwr Rhanbarthol Cymru, National Federation of Sub Postmasters

Greg Lewis, Rheolwr Cynnyrch Bancio, Post Office Ltd

Michael Norman, Materion Allanol, Post Office Ltd 

Cofnodion:

3.1 Atebodd Thomas Docherty, Sue Jude, Greg Lewis a Michael Norman gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

(10.45-11.45)

4.

Mynediad at Fancio: Mynediad at Beiriannau ATM

Mary Buffee, Pennaeth Materion Defnyddwyr, LINK

Cofnodion:

4.1 Atebodd Mary Buffee gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 6

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(11.55-12.15)

6.

Papur Cwmpasu: Datgarboneiddio Trafnidiaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu cyn cytuno arno

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu