Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 07/11/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat

(09.25-09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Papurau i'w nodi

2.1

Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch Comisiynydd Traffig Cymru

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Fanc Datblygu Cymru – Craffu ar yr adroddiad blynyddol gyda Banc Datblygu Cymru

Dogfennau ategol:

2.3

Llythyr oddi wrth Trafnidiaeth Cymru parthed ymweliad Treganna

Dogfennau ategol:

2.4

Trafnidiaeth Cymru - Cynllun rheoli risg - Cyflwyno fflyd newydd wedi’i rhaeadru

Dogfennau ategol:

2.5

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus at Lywodraeth Cymru ynghylch FyNgherdynTeithio

Dogfennau ategol:

2.6

Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Trafnidiaeth Cymru ynghylch golygiadau

Dogfennau ategol:

(09.30-10.45)

3.

Datgarboneiddio Trafnidiaeth – Trafnidiaeth gyhoeddus ar y ffyrdd

Christine Boston, Cyfarwyddwr Cymru ac Ymgyrchoedd Ymchwil a Pholisi'r DU, y Gymdeithas Cludiant Cymunedol

Morgan Stevens, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Cydffederasiwn Cludwyr Teithwyr Cymru

Mohammed AbdulHie, Cadeirydd, Cynghrair Hacni Caerdydd

Dogfennau ategol:

Egwyl

(10.45-11.00)

(11.00-12.00)

4.

Datgarboneiddio trafnidiaeth – Cludo nwyddau

Yr Athro Robert Mason, Cadeirydd Logisteg, Pennaeth Adran Logisteg a Rheoli Gweithrediadau, Ysgol Fusnes Caerdydd

Yr Athro Andrew Potter, Cadeirydd Logisteg a Thrafnidiaeth, Dirprwy Bennaeth Logisteg a Rheoli Gweithrediadau (Dysgu ac Addysgu), Ysgol Fusnes Caerdydd

Sally Gilson, Pennaeth Sgiliau, y Sefydliad Trafnidiaeth Cludo Nwyddau

Dogfennau ategol:

Ôl-drafodaeth breifat

(12.00-12.30)


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu