Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3

Cyswllt: Naomi Stocks 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod (09.00 – 09.15)

 

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 3, 6 a 7 o'r cyfarfod

(09.00 - 10.00)

3.

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Brîff technegol

Gareth Howells, y Gwasanaethau Cyfreithiol, Comisiwn y Cynulliad

Joanne McCarthy, y Gwasanaeth Ymchwil, Comisiwn y Cynulliad

(10.00 - 11.30)

4.

Craffu ar Gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19: sesiwn dystiolaeth 1

Y Cynghorydd Debbie Wilcox, arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Anthony Hunt, llefarydd ar Gyllid ac Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Steve Jones, Cadeirydd Cymdeithas Trysoryddion Cymru

 

Dogfennau ategol:

5.

Papur(au) i'w nodi

5.1

Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant ynghylch gwneud i’r economi weithio i’r rheini sydd ag incwm isel

Dogfennau ategol:

5.2

Llythyr at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau ynghylch gwneud i’r economi weithio i’r rheini sydd ag incwm isel

Dogfennau ategol:

5.3

Llythyr oddi wrth yr Ysgrifennydd Parhaol at Siân Gwenllian ynghylch gwneud i’r economi weithio i’r rheini sydd ag incwm isel

Dogfennau ategol:

5.4

Gohebiaeth oddi wrth Tinopolis Cymru ynghylch gwneud i’r economi weithio i’r rheini sydd ag incwm isel

Dogfennau ategol:

5.5

Gohebiaeth oddi wrth Puffin Produce Ltd ynghylch gwneud i’r economi weithio i’r rheini sydd ag incwm isel

Dogfennau ategol:

Egwyl (11.30 – 11.35)

(11.35 - 11.50)

6.

Craffu ar Gyllideb Llywodraeth Cymru 2018-19: trafod tystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 4

(11.50 - 12.10)

7.

Ymchwiliad i Hawliau Dynol yng Nghymru: papur opsiynnau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu