Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 13/03/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr aelodau i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Gareth Bennett.

(09.30-11.30)

2.

Amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chymeradwyodd yr adroddiad yn amodol ar rai mân newidiadau.

(11.30 - 11.50)

3.

Gwaith craffu cydamserol ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a’i gymeradwyo.

(11.50 - 12.30)

4.

Haf 2019: blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer haf 2019.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu