Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Morris 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Cyhoedd

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30 - 10.15)

2.

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - sesiwn dystiolaeth 9 - Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol a Choleg Brenhinol y Therapyddion Lleferydd ac Iaith

Karin Orman, Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol  

Dr Alison Stroud, Coleg Brenhinol y Therapyddion Lleferydd ac Iaith

Beth Bowen, Coleg Brenhinol y Therapyddion Lleferydd ac Iaith

 

 

Dogfennau ategol:

Egwyl

(10.20 - 10.50)

3.

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - sesiwn dystiolaeth 10 - Fforwm Gofal Cymru

Melanie Minty, Fforwm Gofal Cymru

Steven Ford, Fforwm Gofal Cymru

 

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Preifat

(10.50 - 11.20)

5.

Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc - adfywio'r ymchwiliad

Dogfennau ategol:

Egwyl

Cyhoedd

(11.35 - 12.05)

6.

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - sesiwn dystiolaeth 11 - Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

David Francis, Prif Arolygydd Cynorthwyol, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Egwyl cinio (12.05 - 12.45)

(12.45 - 13.30)

7.

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - sesiwn dystiolaeth 12 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Mr John Palmer, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Mrs Kim Williams, Seicolegydd Ymgynghorol Iechyd Meddwl Pobl Hŷn, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Victoria Gimson, Fferyllydd Iechyd Meddwl Arbenigol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Candace Rowlands, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

 

Dogfennau ategol:

Egwyl

(13.35 - 14.20)

8.

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - sesiwn dystiolaeth 13 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Claire Aston, Nyrs Rhanbarthol / Pennaeth Gofal Cymhleth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dr Chineze Ivenso, Seiciatrydd Ymgynghorol Hen Oed (Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Casnewydd), Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Sarah Isaac, Uwch Reolwr Fferyllydd - Gofal Sylfaenol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Sue Stephens, Ymgynghorydd Rhagnodi, Bwrdd Iechyd Prfysgol Hywel Dda

 

9.

Papurau i’w nodi

9.1

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - gwybodaeth ychwanegol gan Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Dogfennau ategol:

9.2

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon ynglŷn â'r ymchwiliad y mae'r Pwyllgor ar fin ei gynnal i faterion yn ymwneud ag atal hunanladdiad

Dogfennau ategol:

9.3

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynglŷn â Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014

Dogfennau ategol:

10.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Preifat

(14.20 - 14.35))

11.

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - ystyried y dystiolaeth

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu