Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Morris 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 11/07/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(9.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Ni chafwyd dim ymddiheuriadau.

 

 

(9.30 - 11.00)

2.

Cymru Iachach: Cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Huw Irranca-Davies AC, y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol

Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd/Prif Weithredwr y GIG, Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Ifan Evans, Dirprwy Gyfarwyddwr Arloesi, Technoleg, Strategaeth, Grwp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithsol, Llywodraeth Cymru

 

Briff Ymchwil

Papur 1

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad ‘Cymru Iachach: Cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol’ gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol.

 

2.2 Cytunodd Llywodraeth Cymru i ddosbarthu’r Asesiad Effaith ar Hawliau Plant i’r Pwyllgor.

 

(11.00)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar ysgolion bro - 3 Gorffennaf 2018

Papur 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

(11.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ac ar gyfer eitemau 1 a 2 ar 19 Gorffennaf

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(11.00 - 11.10)

5.

Cymru Iachach: Cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y pwyllgor y drafodaeth ag Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu