Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Morris 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 15/05/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Angela Burns AC.

 

(09.00-09.05)

2.

Papurau i’w nodi

2.1

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Arolygiaeth Iechyd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

2.2

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

2.3

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

2.4

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch gwasanaethau awtistiaeth yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr..

 

2.5

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch strategaeth unigedd ac ynysu cymdeithasol ar gyfer Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.6

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Rhestr Cyflawnwyr Meddygol Cymru Gyfan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.6 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.7

Llythyr gan Lywodraeth Cymru ynghylch gwasanaethau nyrsio cymunedol ac ardal

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.7 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

2.8

Llythyr gan Athrofa Llythrennedd Corfforol Cymru ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ynghylch yr adroddiad ‘Gweithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc’

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.8 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

(09.05)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Cynnig i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

(09.05-09.15)

4.

Deintyddiaeth yng Nghymru: Trafod yr adroddiad drafft (2)

Papur 9 – Deintyddiaeth yng Nghymru: Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, a chytunodd arno, yn amodol ar fân newidiadau.

 

(09.15-09.30)

5.

Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru

Papur 10 – Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc – Ymateb Llywodraeth Cymru

Briff Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1        Trafododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu