Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 12/02/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod anffurfiol (09.15-09.30)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30-11.00)

2.

Gwaith Craffu Cyffredinol: Sesiwn dystiolaeth gydag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Martin Woodford, Cadeirydd, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Jason Killens, Prif Weithredwr, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Dr Brendan Lloyd, Cyfarwyddwr Meddygol, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Claire Roche, Cyfarwyddwr Gweithredol dros Ansawdd a Nyrsio, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

 

Briff ymchwil

Papur 1 – Ymddiriedolaeth GIG Gwasanethau Ambiwlans Cymru

Dogfennau ategol:

(11.00)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11.00-11.15)

4.

Gwaith Craffu Cyffredinol ar Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru: Trafod y dystiolaeth

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu