Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 20/11/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(13.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Cafwyd ymddiheuriadau gan Eluned Morgan, Jeremy Miles, Michelle Brown a Suzy Davies.

1.2        Roedd Jane Hutt yn dirprwyo ar ran Eluned Morgan.

 

(13.30)

2.

Papur(au) i’w nodi

2.1

Papur i’w nodi 1 - Llythyr gan y Llywydd at David Davis AS ynghylch Bil yr UE (Ymadael)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1        Nodwyd y papur.

 

2.2

Papur i'w nodi 2 - Llythyr gan JCW y DU at David Davies AS ynghylch Bil yr UE (Ymadael)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2        Nodwyd y papur a chytunodd y Pwyllgor i drafod y llythyr rywdro eto.

 

(13.30-14.30)

3.

Gwydnwch a pharodrwydd: ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit - sesiwn dystiolaeth

Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Shan Morgan, Ysgrifennydd Parhaol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1        Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(14:35-15.00)

4.

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a'i oblygiadau i Gymru - sesiwn dystiolaeth

Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Shan Morgan, Ysgrifennydd Parhaol

 

 

Cofnodion:

4.1        Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(15.00)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1        Derbyniwyd y cynnig.

 

(15.00-15.15)

6.

Gwydnwch a pharodrwydd: ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit - trafod y dystiolaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1        Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

7.

Cynnig i gytuno ar newidiadau i aelodaeth yr is-bwyllgor o dan Reol Sefydlog 17.17

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1        Derbyniwyd y cynnig.

 

(15.15-15.45)

8.

Monitro trafodaethau'r UE

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1        Cafodd Aelodau y wybodaeth ddiweddaraf am y materion sy'n dod i'r amlwg o ran trafodaethau'r UE.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu