Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 08/01/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(13.30)

1.

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Cofnodion:

1.1        1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies, Steffan Lewis a Mark Isherwood.

1.2        Croesawyd David Melding fel dirprwy.

 

(13.30)

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod heddiw ar gyfer eitemau 3 a 6 ac o'r cyfarfod ar 15 Ionawr.

Cofnodion:

2.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(13.30-14.00)

3.

Y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod mân newidiadau i'r adroddiad. Bydd fersiwn ddiwygiedig o'r adroddiad yn cael ei dosbarthu drwy e-bost er mwyn i'r Pwyllgor gytuno arni.

 

(14.00-15.30)

4.

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a'i oblygiadau i Gymru - sesiwn dystiolaeth

Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Des Clifford, Llywodraeth Cymru

Piers Bisson, Llywodraeth Cymru

Simon Brindle, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(15.30-15.35)

5.

Papur(au) i'w nodi

5.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ynghylch yr ymchwiliad i hawliau dynol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nodwyd y papur.

 

5.2

Llythyr gan yr Arglwydd Jay o Ewelme, Cadeirydd Dros Dro Pwyllgor Tŷ'r Arglwyddi ar yr UE, ynghylch adroddiadau sectorol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2 Nodwyd y papur.

 

5.3

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch Buddsoddiad Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.3 Nodwyd y papur.

 

5.4

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch gadael yr Undeb Ewropeaidd a phorthladdoedd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.4 Nodwyd y papur.

 

5.5

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch gwydnwch a pharodrwydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.5 Nodwyd y papur.

 

5.6

Llythyr gan Hub Cymru Affrica ynghylch gwneud cytundebau masnach yn deg a thryloyw

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.6 Nodwyd y papur.

 

(15.35-16.05)

6.

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a'i oblygiadau i Gymru - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu