Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 05/03/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis AC

 

(14.00-14.05)

2.

Papur(au) i'w nodi

(14.00-14.05)

2.1

Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ynghylch y Bil Masnach a pholisi masnach - 26 Chwefror 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papur.

 

(14.05)

3.

Cynnig i gytuno ar newidiadau i amrywio'r drefn ystyried ar gyfer Cyfnod 2 y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(14.05)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 5, 6, 9 a 10

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(14.05-14.20)

5.

Sesiwn hyfforddiant deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd yr aelodau sesiwn hyfforddi deddfwriaethol.

 

(14.20-15.00)

6.

Sesiwn friffio cyfreithiol ar y Gyfraith sy'n deillio o Fil Undeb Ewropeaidd (Cymru)

Elisabeth Jones, Prif Gynghorydd Cyfreithiol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cofnodion:

Sesiwn friffio cyfreithiol ar y Bil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru).

 

(15.00-16.00)

7.

Sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(16.05 - 17.05)

8.

Perthynas Cymru yn y dyfodol gyda'r Undeb Ewropeaidd - sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(17.05-17.35)

9.

Sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(17.35-18.00)

10.

Perthynas Cymru â'r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol - trafod y dystiolaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu