Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(13.30)

1.

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

(13.30 - 14.30)

2.

Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru - sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Gwladol yn yr Adran Gadael yr Undeb Ewropeaidd

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS - Gweinidog Gwladol yn yr Adran ar gyfer Gadael yr Undeb Ewropeaidd

 Jo Lee Morrison - yr Adran ar gyfer Gadael yr Undeb Ewropeaidd

Danyal Suleman - yr Adran ar gyfer Gadael yr Undeb Ewropeaidd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd y Gweinidog Gwladol gwestiynau gan yr Aelodau.

 

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(14.30 - 15.00)

4.

Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu