Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(14.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis. Nid oedd unrhyw ddirprwyon.

(14.30 - 15.30)

2.

Ymchwiliad i bolisi rhanbarthol – beth nesaf i Gymru? – sesiwn dystiolaeth 1

Yr Athro Sascha Becker, Prifysgol Warwick

Yr Athro David Bell, Prifysgol Stirling

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

(15.40 - 16.40)

3.

Ymchwiliad i bolisi rhanbarthol – beth nesaf i Gymru? – sesiwn dystiolaeth 2

Dr Jayne Woolford, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Kevin Morgan, Prifysgol Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

(16.40)

4.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

4.2 Nodwyd y papur gan yr Aelodau.

4.1

Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru – gwybodaeth ychwanegol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Dogfennau ategol:

(16.40)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

(16.40 - 17.00)

6.

Ymchwiliad i bolisi rhanbarthol – beth nesaf i Gymru? – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu