Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat (14.15 - 14.30)

(14.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(14.30 - 15.30)

2.

Ymchwiliad i bolisi rhanbarthol – beth nesaf i Gymru? – sesiwn dystiolaeth 1

Yr Athro Sascha Becker, Prifysgol Warwick

Yr Athro David Bell, Prifysgol Stirling

 

Dogfennau ategol:

Egwyl (15.30 – 15.40)

(15.40 - 16.40)

3.

Ymchwiliad i bolisi rhanbarthol – beth nesaf i Gymru? – sesiwn dystiolaeth 2

Dr Jayne Woolford, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Kevin Morgan, Prifysgol Caerdydd

 

(16.40)

4.

Papur(au) i'w nodi

4.1

Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru – gwybodaeth ychwanegol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Dogfennau ategol:

(16.40)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(16.40 - 17.00)

6.

Ymchwiliad i bolisi rhanbarthol – beth nesaf i Gymru? – trafod y dystiolaeth

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu