Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 08/07/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat

(13.15-13.30)

 

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13.30-15.00)

2.

Sesiwn graffu ar waith Prif Weinidog Cymru

Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru

Desmond Clifford, Llywodraeth Cymru

Simon Brindle, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

(15.00-15.05)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig at y Cadeirydd ynghylch adroddiad y Pwyllgor ar Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru - Brandio a phrosesu bwyd - 20 Mehefin 2019

Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig:

Ailfeddwl am Fwyd yng Nghymru: Brandio a phrosesu bwyd

http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld11955/cr-ld11955-w.pdf

 

Dogfennau ategol:

3.2

Papur i’w nodi 2 – Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit at y Cadeirydd ynghylch cysylltiadau rhynglywodraethol a fframweithiau cyffredin – 3 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

3.3

Papur i’w nodi 3 – Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit at David Lidington AS, Gweinidog dros Swyddfa'r Cabinet a Changhellor Dugiaeth Lancaster ynghylch cysylltiadau rhyngwladol – 3 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

3.4

Papur i’w nodi 4 – Gohebiaeth gan y Prif Weinidog at y Llywydd ynghylch cysylltiadau rhyngwladol sy’n rhwymo’r DU – 3 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

(15.05)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

(15.05-15.20)

5.

Sesiwn graffu gyda Phrif Weinidog Cymru - ystyried y dystiolaeth

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu