Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 15/07/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriad gan Mandy Jones. Dirprwyodd Mark Reckless ar ei rhan.

1.3        Cafwyd ymddiheuriadau gan Huw Irranca-Davies.

 

(14.00-14.05)

2.

Papurau i’w nodi

2.1

Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Cadeirydd ynglŷn â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 - 10 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1  Nodwyd y papur.

 

(14.05)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1     Derbyniwyd y cynnig.

 

(14.05-14.50)

4.

Trafodaeth ar y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Trafododd Aelodau y flaenraglen waith ar gyfer hydref 2019 a chytunodd arni.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu