Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Canolfan yr Halliwell, Caerfyrddin, SA31 3EP

Cyswllt: Graeme Francis 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod (10.45 - 11.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(11.00-12.30)

2.

Sesiwn graffu ar y Gweinidog – Dull Llywodraeth Cymru o Leihau Tlodi

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC - Prif Weinidog Cymru

Jo-Anne Daniels - Cyfarwyddwr Cymunedau a Threchu Tlodi

Dogfennau ategol:

(12.30-13.00)

3.

Sesiwn graffu ar y Gweinidog – Materion Amserol a Phynciau o Bwysigrwydd Lleol.

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Item 5

(13.00-13.30)

5.

Trafod y Dystiolaeth o'r Sesiwn Flaenorol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu