Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Nodyn: Cyfarfod preifat 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(9.30)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(9.30 - 9.35)

2.

Papur(au) i’w nodi

Dogfennau ategol:

2.1

Gohebiaeth am faterion yn ymwneud â Safonau’r DU: Gohebiaeth gan yr Arglwydd Bew, Cadeirydd y Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus (18 Gorffennaf 2017)

Dogfennau ategol:

(9.35 - 9.50)

3.

Diwygio’r Cynulliad: Gohebiaeth gan y Llywydd

SoC(5)-09-17 Papur 1 – Gohebiaeth gan y Llywydd – Diwygio’r Cynulliad: Safonau Ymddygiad (18 Awst 2017)

 

Dogfennau ategol:

(9.50 - 10.05)

4.

Adroddiadau Blynyddol y Grwpiau Trawsbleidiol 2016-17

SOC(5)-09-17 Papur 2 – Adroddiad Blynyddol y Grwpiau Trawsbleidiol 2016-17

 

Dogfennau ategol:

(10.05 - 10.45)

5.

Lobïo: Ystyried Adroddiad Pwyllgor drafft

SoC(5)-09-17 Papur 3 – Adroddiad Drafft

 

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu