Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Nodyn: Cyfarfod preifat 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiant

(09.30)

2.

Cod Ymddygiad - Adolygiad: Adroddiad Comisiwn y Cynulliad ar Ganlyniadau’r Holiadur Urddas a Pharch (Mehefin 2019)

SoC(5)-11-19 Papur 1 - Adroddiad Comisiwn y Cynulliad ar Ganlyniadau’r Holiadur Urddas a Pharch (Mehefin 2019)

SoC(5)-11-19 Papur 2 - Datganiad ar Ganlyniadau’r Holiadur Urddas a Pharch (3 Gorffennaf 2019)

 

Dogfennau ategol:

(09.35 - 10.15)

3.

Ystyried adroddiadau gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i)

(10.15 - 10.45)

4.

Adrodd Deuol

SoC(5)-11-19 Papur 3 – Y Comisiwn Etholiadol Cymru

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu