Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 02/12/2019 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(10.00-10.15)

Rhag-gyfarfod preifat

(10.15-10.20)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(10.20-11.50)

2.

Sesiwn tystiolaeth lafar am amrywiaetth a chapasiti yn y Cynulliad.

Elin Jones AC, y Llywydd

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Anna Daniel, Pennaeth Trawsnewid Strategol, Comisiwn y Cynulliad

Matthew Richards, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, Comisiwn y Cynulliad

Dogfennau ategol:

(11.50-11.55)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.

(11.55-12.10)

4.

Sesiwn tystiolaeth lafar am amrywiaetth a chapasiti yn y Cynulliad - trafod y dystiolaeth

(12.10-12.30)

5.

Blaenraglen waith

(12.30-12.40)

6.

Y strategaeth ymgysylltu â’r cyhoedd

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu