Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Pwyllgor ar amddiffyn plant rhag cael eu curo ar sail cosb resymol - y Pedwerydd Cynulliad

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Pwyllgor ar amddiffyn plant rhag cael eu curo ar sail cosb resymol - y Pedwerydd Cynulliad.

Nid oes cyfarfodydd i bori drwyddynt.

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor ar amddiffyn plant rhag cael eu curo ar sail cosb resymol - y Pedwerydd Cynulliad

Cafodd y Pwyllgor hwn o’r Pedwerydd Cynulliad ei ddiddymu. Caiff pwyllgorau newydd eu ffurfio yn ystod y Pumed Cynulliad

 

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 25 Tachwedd 2014 gyda’r cylch gwaith o graffu ar y polisi a’r ystyriaethau deddfwriaethol a oedd yn ymwneud â chael gwared ag amddiffyniad “cosb resymol” mewn cysylltiad â churo plant, yn sgil adran 58 o Ddeddf Plant 2004. Roedd cylch gwaith y Pwyllgor hefyd yn nodi y byddai’n cael ei ddiddymu yn dilyn y ddadl ar ei adroddiad.

 

Ni chytunodd y Cynulliad ar aelodaeth y Pwyllgor hwn. O ganlyniad, ni wnaeth gyfarfod.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu