Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Newyddion

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddMCD

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor hwn ar 15 Mehefin 2016 i cyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 21, ac ystyried unrhyw fater cyfansoddiadol, deddfwriaethol neu lywodraethol arall sydd o fewn cymhwysedd y Cynulliad neu Weinidogion Cymru, neu sy'n gysylltiedig â chymhwysedd y Cynulliad neu Weinidogion Cymru, gan gynnwys ansawdd deddfwriaeth.

 

Dolenni cyflym

Is-ddeddfwriaeth

Deddfwriaeth arall

Ymholiadau Cyfredol

Ffrydiau gwaith eraill

Biliau'r Cynulliad sy’n destun gwaith craffu ar hyn o bryd

Gwaith wedi’i gwblhau gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Adran-Aelodau

Nathan Gill ACDai Lloyd ACDavid Melding AC

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu