Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Newyddion

 

Diweddarwyd: 16 Gorffennaf 2018

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddArchwilio

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor hwn ar 22 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheolau Sefydlog 18.2 and 18.3 ac ystyried unrhyw fater arall yn ymwneud â pha mor ddarbodus, effeithlon ac effeithiol y cafodd adnoddau eu defnyddio wrth gyflawni swyddogaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Cwestiynau cyffredin

Trawsgrifiadau

Gwaith Presennol

 

Gwaith a gwblhawyd gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

 

Adran-Aelodau

Nick Ramsay ACMohammad Asghar ACNeil Hamilton ACVikki Howells ACRhianon Passmore AChttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Adam-Price.jpgLee Waters AC

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu