Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Newyddion

  • Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 15 Ionawr 2018.
  • Mae'r Pwyllgor wedi lansio ymgynghoriad ar ei ymchwiliad i Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru. Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 22 Rhagfyr 2017. (15 Tachwedd2017)
  • Mae'r Pwyllgor wedi cytuno i gynnal ymchwiliad hir dymor i Blant Mae diweddariadau rheolaidd ar waith y pwyllgorau ar gael yng Nghylchlythyr pob pwyllgor (1 Chwefror 2017)

 

Diweddarwyd: 11 Rhagfyr 2017

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddArchwilio

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor hwn ar 22 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheolau Sefydlog 18.2 and 18.3 ac ystyried unrhyw fater arall yn ymwneud â pha mor ddarbodus, effeithlon ac effeithiol y cafodd adnoddau eu defnyddio wrth gyflawni swyddogaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Cwestiynau cyffredin

Trawsgrifiadau

Gwaith Presennol

 

Gwaith a gwblhawyd gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

 

Adran-Aelodau

Nick Ramsay ACMohammad Asghar ACNeil Hamilton ACVikki Howells ACRhianon Passmore AChttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Adam-Price.jpgLee Waters AC

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu