Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Newyddion

  • Ymateb (PDF, 496KB) gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Plant , Pobl Ifanc ac Addysg (Saesneg yn unig) – 17 Medi 2018
  • Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ffocws newydd ar ddull gweithredu 'ysgol gyfan' o ymdrin ag iechyd meddwl a llesiant plant a phobl ifanc. Roedd hyn yn cynnwys sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gweinidogol i helpu i sbarduno’r dull gweithredu hwn – 7 Medi 2018
  • Mae diweddariadau rheolaidd ar waith y pwyllgorau ar gael yng Nghylchlythyr pob pwyllgor

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddPPIA

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): addysg, iechyd a llesiant plant a phobl ifanc Cymru, gan gynnwys eu gofal cymdeithasol.

 

Trawsgrifiadau

 

Blaenraglen waith

 

Deddfwriaeth

 

Ymholiadau cyfredol

 

Gwaith cyfredol

 

 

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

 

Adran-Aelodau

Lynne Neagle ACMichelle Brown ACHefin David ACSuzy Davies ACJanet Finch-Saunders ACJohn Griffiths ACLlyr Gruffydd ACJulie Morgan AC

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu