Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Newyddion

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddNHAMG

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor hwn ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): newid yn yr hinsawdd, ynni, rheoli cyfoeth naturiol; cynllunio; lles anifeiliaid ac amaethyddiaeth.

Trawsgrifiadau

Blaenraglen waith y Pwyllgor

Blaenraglen waith (I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Tîm Clercio ar 0300 200 6585)

 

Ymholiadau Cyfredol

Canllawiau ar gyfer cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig effeithiol

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Sefydlodd Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Newid Hinsawdd i ddarparu cyngor arbenigol i’r Pwyllgor

Adran-Aelodau

Mike Hedges AC (Cadeirydd)Gareth Bennett AChttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Dawn-Bowden.jpgJayne Bryant ACVikki Howells AChttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Dai-Lloyd.jpgDavid Melding ACSimon Thomas AChttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Joyce-Watson.jpg

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu