Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Newyddion

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddNHAMG

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor hwn ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): newid yn yr hinsawdd, ynni, rheoli cyfoeth naturiol; cynllunio; lles anifeiliaid ac amaethyddiaeth.

Trawsgrifiadau

 

Blaenraglen waith y Pwyllgor

Ymholiadau Cyfredol
Canllawiau ar gyfer cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig effeithiol

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

 

Sefydlodd Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Newid Hinsawdd i ddarparu cyngor arbenigol i’r Pwyllgor

 

Adran-Aelodau

Mike Hedges AC (Cadeirydd)Gareth Bennett ACJayne Bryant ACVikki Howells ACHuw Irranca-Davies AChttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Dai-Lloyd.jpgDavid Melding ACJenny Rathbone ACSimon Thomas AC

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu