Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Newyddion

 

 

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddDGCh

Cylch gwaith

Sefydlwyd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): diwylliant; y celfyddydau; yr amgylchedd hanesyddol; y Gymraeg; cyfathrebu; darlledu a'r cyfryngau.

Trawsgrifiadau

Blaenraglen waith

Ymchwiliadau Cyfredol

Gwaith a gyflawnwyd gan Bwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

 

Adran-Aelodau

 

Bethan Sayed AC - Cadeiryddhttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Mick-Antoniw.jpghttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Jayne-Bryant.jpghttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Vikki-Howells.jpghttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Delyth-Jewell.jpghttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Caroline-Jones.jpgDavid Melding AChttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Rhianon-Passmore.jpg

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu