Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Newyddion

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddCLlLCh

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 28 Mehefin i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisïau, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): llywodraeth leol; tai; adfywio, cydlyniant a diogelwch cymunedol; trechu tlodi; cyfle cyfartal a hawliau dynol.

Trawsgrifiadau

 

Blaenraglen waith

  • Mae Blaenraglen waith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn nodi'r gwaith y mae’r Pwyllgor yn bwriadu ei wneud yn ystod y tymor dilynol, a gall newid.

Ymholiadau cyfredol

Deddfwriaeth sy’n destun gwaith craffu ar hyn o bryd

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

 

Adran-Aelodau

John Griffiths AC (Cadeirydd)Gareth Bennett ACJanet Finch-Saunders ACSiân Gwenllian ACRhianon Passmore ACJenny Rathbone ACJack Sargeant ACBethan Sayed AC

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu