Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Newyddion

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddIechyd

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisïau, yn cynnwys y meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): iechyd corfforol, iechyd meddwl, iechyd y cyhoedd a llesiant pobl Cymru, gan gynnwys y system gofal cymdeithasol.

Deddfwriaeth sy’n destun gwaith craffu ar hyn o bryd

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)
Bil Awtistiaeth (Cymru)

Ymchwiliadau cyfredol

 

Amcanion strategol, blaenoriaethau’r Pwyllgor a blaenraglen waith  

 

Trawsgrifiadau

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Adran-Aelodau

 

Dai Lloyd AC (Cadeirydd)Rhun ap Iorwerth ACDawn Bowden ACJayne Bryant ACAngela Burns ACCaroline Jones ACJulie Morgan ACLynne Neagle AC

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu