Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Newyddion

Hydref 2019

 

Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor yn cael ei gynnal ddydd Gwener 25 Hydref yn y Senedd, lle bydd y drafodaeth yn canolbwyntio ar y datblygiadau diweddaraf mewn perthynas â Brexit.

 

Hefyd, caiff Aelodau’r Pwyllgor gyfle i holi’r Prif Weinidog am faterion amserol.

 

Os hoffech ymuno â ni yn y Senedd  i wylio'r cyfarfod, mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael. I archebu lle:

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ar 28 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 22.

Mae’r Pwyllgor wedi cytuno i gyfarfod yn gyhoeddus unwaith bob tymor y Cynulliad ac mewn gwahanol leoliadau o amgylch Cymru lle bo hynny'n bosibl. Mae hefyd wedi cytuno i fabwysiadu dull strategol ac i ganolbwyntio ar feysydd sy'n ymwneud â chyfrifoldebau portffolio penodol y Prif Weinidog neu ei rôl fel arweinydd Llywodraeth Cymru.

Trawsgrifiadau

 

Gwaith blaenorol y Pwyllgor

Adran-Aelodau

Ann Jones AC (Cadeirydd)Jayne Bryant ACJanet Finch-Saunders ACRussell George ACJohn Griffiths ACMike Hedges ACDai Lloyd ACLynne Neagle ACNick Ramsay ACDavid Rees ACBethan Sayed AC

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu