Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Pwyllgor o’r Cynulliad Cyfan

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Pwyllgor o’r Cynulliad Cyfan.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor o’r Cynulliad Cyfan

Cafodd y pwyllgor, sy’n cynnwys holl Aelodau’r Cynulliad o dan gadeiryddiaeth y Llywydd, ei sefydlu ar 6 Mawrth 2018 pan gytunodd y Cynulliad y dylai’r Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) gael ei drin fel Bil Brys. Ei gylch gwaith oedd ystyried y gwelliannau i’r Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) yng Nghyfnod 2, yn unol â darpariaethau Rheol Sefydlog 26.103.

 

Yn unol â’r Rheolau Sefydlog, gellir sefydlu neu gynnull Pwyllgor o'r Cynulliad Cyfan at ddiben penodol. Mae rhestr o Bwyllgorau o'r Cynulliad Cyfan a gynhaliwyd yn ystod y pumed Cynulliad, ynghyd â'u diben a/neu eu cylch gwaith, wedi'i chynnwys isod:

 

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

Cafodd y Pwyllgor ei gynnull ar 18 Medi 2018, yn unol â Rheol Sefydlog 26.17(iii). Ei gylch gwaith yw ystyried trafodion Cyfnod 2 mewn perthynas â’r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).  

 

Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru)

 

Cafodd y Pwyllgor ei gynnull ar 6 Mawrth 2018, yn unol â Rheol Sefydlog 26.103, pan gytunodd y Cynulliad y dylai’r Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) gael ei drin fel Bil Brys. Ei gylch gwaith oedd ystyried gwelliannau i'r Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) yng Nghyfnod 2.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu