Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Prosiect BRAVE CALAN DVS: perfformiad o’r ddrama 'Relationships Shouldn’t Hurt'

Dyddiad: Dydd Mercher 29 Tachwedd 2017

Amser: 12.15 - 13.30

Lleoliad: Senedd

Disgrifiad: Mae "Relationships Shouldn’t Hurt" yn ddrama a ysgrifennwyd yn broffesiynol sy’n ceisio mynd i’r afael â’r problemau sy’n wynebu pobl ifanc mewn perthynasau niweidiol. Mae Theatr Ieuenctid Canol Powys wedi perfformio’r ddrama nifer o weithiau ledled Powys. Y prif nod yw defnyddio’r sgript a’r adnodd fel ffordd o fynd i’r afael ag ymddygiad niweidiol ym merthynasau pobl ifanc a bod yn ganllaw ac adnodd am ddim i ysgolion uwchradd eu defnyddio mewn dosbarthiadau drama, yn ogystal ag mewn addysg bersonol a chymdeithasol.

Agored i’r cyhoedd: Ydy

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Prosiect BRAVE CALAN DVS: perfformiad o’r ddrama 'Relationships Shouldn’t Hurt' at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu