Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Digwyddiad

DIGWYDDIAD: “Rheoli adnoddau’n gynaliadwy yn y Mynydd Du”: Prosiect Cynllun Rheoli Cynaliadwy

Dyddiad: Dydd Mawrth 10 Gorffennaf 2018 i ddydd Mercher 11 Gorffennaf 2018

Lleoliad: Y Oriel, Y Senedd

Disgrifiad: Mae Partneriaeth Defnyddio Tir y Mynydd Du (y bartneriaeth) yn fenter gydweithredol rhwng tirfeddianwyr, porwyr a chyrff rheoleiddiol perthnasol lleol eraill. Mae’r bartneriaeth yn hyrwyddo adferiad a rheolaeth gynaliadwy adnoddau naturiol y Mynydd Du, Mae’r bartneriaeth wedi ennill grant Cynllun Rheoli Cynaliadwy fel rhan o Raglen Datblygu Gwledig-Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020. Bydd ein stondin arddangos yn rhoi gwybodaeth i’r Aelodau am y prosiectau tirlun eang rydym yn eu gweithredu i wella’r gwaith o reoli adnoddau naturiol yn y Mynydd Du.

Agored i’r cyhoedd: Ydy

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: “Rheoli adnoddau’n gynaliadwy yn y Mynydd Du”: Prosiect Cynllun Rheoli Cynaliadwy at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu