Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Etifeddiaeth y Cymoedd

Dyddiad: Dydd Mawrth 12 Mawrth 2019

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Oriel, Y Senedd

Disgrifiad: Arddangosfa o waith myfyrwyr sy’n dilyn cwrs Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth yng Ngholeg Gwent, Crosskeys. Gofynnwyd i’r myfyrwyr gynhyrchu archif o ffotograffau i gofnodi ardaloedd lleol i gyd-fynd ag ‘Archif y Cymoedd’. Cafodd y myfyrwyr ddewis o amrywiaeth o themâu (tir diffaith diwydiannol, adfywio, pobl, cymdeithas leol, trosolwg o dref, lle gwag) er mwyn cofnodi hanes ardal De Cymru. Roedd y delweddau dilynol yn agoriad llygad ac yn ddeinamig iawn yn weledol. Mae’r ffotograffau’n canolbwyntio ar elfennau gwneud ac elfennau naturiol yn ardaloedd lleol y myfyrwyr, ac yn rhoi sylw i elfennau gwledig, dynol, trefol a diwydiannol, wrth gofnodi cymdeithas a newidiadau.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Etifeddiaeth y Cymoedd at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu