Calendr digwyddiadau
Digwyddiadau Ystâd y Cynulliad
1 Ionawr 2019 DYDD MAWRTH


2 Ionawr 2019 DYDD MERCHER


3 Ionawr 2019 DYDD IAU
4 Ionawr 2019 DYDD GWENER


5 Ionawr 2019 DYDD SADWRN


6 Ionawr 2019 DYDD SUL


7 Ionawr 2019 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Gwreca

 

ARDDANGOSFA: Fermiliwn

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Cyflwyniad i Gymuned Mwslimiaid Ahmadiyya.

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Lansio’r arddangosfa – Fermiliwn

8 Ionawr 2019 DYDD MAWRTH
18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Ymateb Cymru i’r diwydiant canabis cyfreithlon sydd ar y gorwel.

9 Ionawr 2019 DYDD MERCHER
10 Ionawr 2019 DYDD IAU


11 Ionawr 2019 DYDD GWENER
12 Ionawr 2019 DYDD SADWRN


13 Ionawr 2019 DYDD SUL


14 Ionawr 2019 DYDD LLUN
15 Ionawr 2019 DYDD MAWRTH
09.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Cynhadledd Eilflwydd Fforwm Morol Môr Iwerddon

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Derbyniad i’r Diwydiant Porthladdoedd yn y Cynulliad

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Sesiwn Galw Heibio y Gr┼Áp Trawsbleidiol ar Siopau Bach: Adroddiad Siopau Lleol Cymru

16 Ionawr 2019 DYDD MERCHER
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Fforwm Ieuenctid Rhanbarthol Gwent

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansio’r Cymhwyster Galwedigaethol

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Sesiwn Holi ac Ateb gyda Sivarama Swami

17 Ionawr 2019 DYDD IAU
13.00 - 17.00

DIGWYDDIAD: Mynd i'r afael ag aflonyddu a thrais rhywiol yng Nghymru

18 Ionawr 2019 DYDD GWENER
19 Ionawr 2019 DYDD SADWRN


20 Ionawr 2019 DYDD SUL


21 Ionawr 2019 DYDD LLUN
22 Ionawr 2019 DYDD MAWRTH
08.00 - 10.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad Brecwast Ffermdy Blynyddol Undeb Amaethwyr Cymru

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Trafodaeth ar daith Bangladesh i statws datblygedig

23 Ionawr 2019 DYDD MERCHER
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Diwrnod Cofio’r Holocost – Arddangosfa Gelf a Ffilm

24 Ionawr 2019 DYDD IAU
09.00 - 16.00

DIGWYDDIAD: Arddangosfa Esiamplau Comisiwn Bevan

12.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Digwyddiad i randdeiliaid Transport Focus: profiadau pobl ifanc o drafnidiaeth a blaenoriaethau ar gyfer gwella

25 Ionawr 2019 DYDD GWENER


26 Ionawr 2019 DYDD SADWRN


27 Ionawr 2019 DYDD SUL


28 Ionawr 2019 DYDD LLUN


29 Ionawr 2019 DYDD MAWRTH
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Mae'n bryd cael tâl gwell - lansio ymgyrch USDAW i fynd i'r afael â thlodi mewn gwaith

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Gwneud y gorau o werth prentisiaethau yng Nghymru

30 Ionawr 2019 DYDD MERCHER
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Bwyd y dyfodol gydag

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansiad meddal cerflun Rhodri Morgan

31 Ionawr 2019 DYDD IAU
09.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Dirprwyaeth Fasnach Tyfu Canolbarth Cymru

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol - Digwyddiad rhanddeiliaid