Calendr digwyddiadau
11 Mawrth 2019 DYDD LLUN
 

DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Etifeddiaeth y Cymoedd

 

ARDDANGOSFA: Mamau yn Affrica

13.00 - 17.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.00 - 15.30

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

13.30 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12 Mawrth 2019 DYDD MAWRTH
 

DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Etifeddiaeth y Cymoedd

 

ARDDANGOSFA: Mamau yn Affrica

08.30 - 08.40

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansio Arloesi ar gyfer Cymunedau Gweithgar gan Leonard Cheshire

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Undebau Llafur dros Ynni Niwclear Diogel: Digwyddiad Cymru 2018

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Etifeddiaeth y Cymoedd

13 Mawrth 2019 DYDD MERCHER
 

DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Etifeddiaeth y Cymoedd

 

ARDDANGOSFA: Mamau yn Affrica

09.00 - 11.10

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 12.45

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 10.35

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.30 - 11.30

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Derbyniad Dogs Trust

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Celfyddydau yn y Senedd

14 Mawrth 2019 DYDD IAU
 

DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Etifeddiaeth y Cymoedd

 

ARDDANGOSFA: Mamau yn Affrica

09.00 - 13.00

WEDI EI GANSLO - Ymweliad Pwyllgor, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Lleoliad Allanol

09.15 - 13.00

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 13.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Diwrnod Aren y Byd ar gyfer Cleifion Arennau yng Nghymru

15 Mawrth 2019 DYDD GWENER
 

DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Etifeddiaeth y Cymoedd

 

ARDDANGOSFA: Mamau yn Affrica

16 Mawrth 2019 DYDD SADWRN
 

DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Etifeddiaeth y Cymoedd

 

ARDDANGOSFA: Mamau yn Affrica

17 Mawrth 2019 DYDD SUL
 

DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Etifeddiaeth y Cymoedd

 

ARDDANGOSFA: Mamau yn Affrica

18 Mawrth 2019 DYDD LLUN
 

DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Etifeddiaeth y Cymoedd

 

ARDDANGOSFA: Mamau yn Affrica

13.00 - 17.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

14.00 - 15.30

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.30 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

19 Mawrth 2019 DYDD MAWRTH
 

DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Etifeddiaeth y Cymoedd

 

ARDDANGOSFA: Mamau yn Affrica

08.30 - 09.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.00 - 09.45

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

10.30 - 13.30

DIGWYDDIAD: Gwirfoddoli ar Waith

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: I lansio’r AGENDA Cynradd

20 Mawrth 2019 DYDD MERCHER
 

DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Etifeddiaeth y Cymoedd

 

ARDDANGOSFA: Mamau yn Affrica

09.00 - 12.00

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 12.00

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 12.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Cysylltu Bywydau a Mwy – Digwyddiad Lansio Adroddiad Cyflwr y Genedl

12.15 - 13.15

Preifat, Fforwm y Cadeiryddion - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Gwobrau Gwaith Cymdeithasol BASW Cymru 2019

21 Mawrth 2019 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Mamau yn Affrica

09.00 - 11.20

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.15 - 12.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.15 - 14.00

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 16.30

WRB(21), Bwrdd Taliadau - Ystafell Gynadledda B - Ty_Hywel

09.30 - 12.30

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

10.00 - 14.00

DIGWYDDIAD: Diwrnod rhyngwladol ar gyfer dileu gwahaniaethu ar sail hil

18.00 - 22.30

DIGWYDDIAD: Gwobrau Dewi Sant 2019

22 Mawrth 2019 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Mamau yn Affrica

23 Mawrth 2019 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Mamau yn Affrica

24 Mawrth 2019 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Mamau yn Affrica