Calendr digwyddiadau
23 Mawrth 2020 DYDD LLUN
17.10 - 19.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

24 Mawrth 2020 DYDD MAWRTH
09.15 - 10.00

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10.00

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

25 Mawrth 2020 DYDD MERCHER
13.30

WEDI EI GANSLO - Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

26 Mawrth 2020 DYDD IAU


27 Mawrth 2020 DYDD GWENER
13.30 - 14.13

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Drwy Fideo-gynhadledd

28 Mawrth 2020 DYDD SADWRN


29 Mawrth 2020 DYDD SUL


30 Mawrth 2020 DYDD LLUN


31 Mawrth 2020 DYDD MAWRTH
13.30

WEDI EI OHIRIO - Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

1 Ebrill 2020 DYDD MERCHER
14.00

Y Cyfarfod Llawn - Senedd

2 Ebrill 2020 DYDD IAU
09.15 - 15.45

Bwrdd Taliadau - By teleconference

3 Ebrill 2020 DYDD GWENER


4 Ebrill 2020 DYDD SADWRN


5 Ebrill 2020 DYDD SUL