Calendr digwyddiadau
1 Ebrill 2019 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: 'Golygfeydd eclectig o Gymru' gan Chi

 

ARDDANGOSFA: Diffusion 2019: Sain + Llun

11.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12.30

AC(5)2019(3), Comisiwn y Cynulliad - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

13.15 - 17.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

14.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

2 Ebrill 2019 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: 'Golygfeydd eclectig o Gymru' gan Chi

 

ARDDANGOSFA: Diffusion 2019: Sain + Llun

08.30 - 09.00

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.00 - 16.00

DIGWYDDIAD: Anelu am Aur ar gyfer Diwrnod Awtistiaeth y Byd 2019

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Digwyddiad Comisiwn Elusennau Cymru a Lloegr

3 Ebrill 2019 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: 'Golygfeydd eclectig o Gymru' gan Chi

 

ARDDANGOSFA: Diffusion 2019: Sain + Llun

09.00 - 16.00

DIGWYDDIAD: Lloches yn y Senedd

09.15 - 11.30

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.20 - 12.00

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 12.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

12.00 - 14.00

DIGWYDDIAD: Coleg Brenhinol y Therapyddion Lleferydd ac Iaith

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Airbus yn y Senedd

4 Ebrill 2019 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: 'Golygfeydd eclectig o Gymru' gan Chi

 

ARDDANGOSFA: Diffusion 2019: Sain + Llun

09.00 - 11.45

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.15 - 13.30

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 12.40

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.45 - 15.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Heneiddio a Gofal Traws yng Nghymru

5 Ebrill 2019 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: 'Golygfeydd eclectig o Gymru' gan Chi

 

ARDDANGOSFA: Diffusion 2019: Sain + Llun

09.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Gŵyl Ddysgu Greadigol Genedlaethol Cymru 2019

09.15 - 11.30

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

6 Ebrill 2019 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: 'Golygfeydd eclectig o Gymru' gan Chi

 

ARDDANGOSFA: Diffusion 2019: Sain + Llun

7 Ebrill 2019 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: 'Golygfeydd eclectig o Gymru' gan Chi

 

ARDDANGOSFA: Diffusion 2019: Sain + Llun

8 Ebrill 2019 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: 'Golygfeydd eclectig o Gymru' gan Chi

 

ARDDANGOSFA: Diffusion 2019: Sain + Llun

9 Ebrill 2019 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: 'Golygfeydd eclectig o Gymru' gan Chi

 

ARDDANGOSFA: Diffusion 2019: Sain + Llun

10 Ebrill 2019 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: 'Golygfeydd eclectig o Gymru' gan Chi

 

ARDDANGOSFA: Diffusion 2019: Sain + Llun

11 Ebrill 2019 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: 'Golygfeydd eclectig o Gymru' gan Chi

 

ARDDANGOSFA: Diffusion 2019: Sain + Llun

12 Ebrill 2019 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: 'Golygfeydd eclectig o Gymru' gan Chi

 

ARDDANGOSFA: Diffusion 2019: Sain + Llun

13 Ebrill 2019 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: 'Golygfeydd eclectig o Gymru' gan Chi

 

ARDDANGOSFA: Diffusion 2019: Sain + Llun

14 Ebrill 2019 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: 'Golygfeydd eclectig o Gymru' gan Chi

 

ARDDANGOSFA: Diffusion 2019: Sain + Llun