Calendr digwyddiadau
7 Ionawr 2019 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Gwreca

 

ARDDANGOSFA: Fermiliwn

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Cyflwyniad i Gymuned Mwslimiaid Ahmadiyya.

14.00 - 16.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.30 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Lansio’r arddangosfa – Fermiliwn

8 Ionawr 2019 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Fermiliwn

 

ARDDANGOSFA: Gwreca

08.30 - 09.30

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Ymateb Cymru i’r diwydiant canabis cyfreithlon sydd ar y gorwel.

9 Ionawr 2019 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Fermiliwn

 

ARDDANGOSFA: Gwreca

09.00 - 11.30

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.15 - 12.45

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.15 - 12.30

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 12.00

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

10 Ionawr 2019 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Fermiliwn

 

ARDDANGOSFA: Gwreca

09.15 - 12.45

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 13.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.00

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

11 Ionawr 2019 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Fermiliwn

 

ARDDANGOSFA: Gwreca

12 Ionawr 2019 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Fermiliwn

 

ARDDANGOSFA: Gwreca

13 Ionawr 2019 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Fermiliwn

 

ARDDANGOSFA: Gwreca

14 Ionawr 2019 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Fermiliwn

 

ARDDANGOSFA: Gwreca

13.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.30 - 17.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

14.00 - 15.50

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

15 Ionawr 2019 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Fermiliwn

 

ARDDANGOSFA: Gwreca

08.30 - 09.30

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Cynhadledd Eilflwydd Fforwm Morol Môr Iwerddon

09.15 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Derbyniad i’r Diwydiant Porthladdoedd yn y Cynulliad

12.45 - 18.00

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Sesiwn Galw Heibio y Grŵp Trawsbleidiol ar Siopau Bach: Adroddiad Siopau Lleol Cymru

16 Ionawr 2019 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Fermiliwn

 

ARDDANGOSFA: Gwreca

09.00 - 12.30

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 10.30

Preifat, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Fforwm Ieuenctid Rhanbarthol Gwent

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansio’r Cymhwyster Galwedigaethol

13.30 - 18.00

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Sesiwn Holi ac Ateb gyda Sivarama Swami

17 Ionawr 2019 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Fermiliwn

 

ARDDANGOSFA: Gwreca

09.00 - 16.15

WRB(20), Bwrdd Taliadau - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

09.00 - 14.00

Ymweliad, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Lleoliad Allanol

09.00 - 10.40

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.15 - 13.45

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10.00 - 12.00

Ymweliad, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Lleoliad Allanol

13.00 - 17.00

DIGWYDDIAD: Mynd i'r afael ag aflonyddu a thrais rhywiol yng Nghymru

18 Ionawr 2019 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Fermiliwn

 

ARDDANGOSFA: Gwreca

19 Ionawr 2019 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Fermiliwn

 

ARDDANGOSFA: Gwreca

20 Ionawr 2019 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Fermiliwn

 

ARDDANGOSFA: Gwreca