Calendr digwyddiadau
Digwyddiadau Ystâd y Cynulliad
27 Mai 2019 DYDD LLUN
 

Cymru: Stori am Ddatganoli

28 Mai 2019 DYDD MAWRTH


29 Mai 2019 DYDD MERCHER


30 Mai 2019 DYDD IAU


31 Mai 2019 DYDD GWENER
1 Mehefin 2019 DYDD SADWRN


2 Mehefin 2019 DYDD SUL


3 Mehefin 2019 DYDD LLUN


4 Mehefin 2019 DYDD MAWRTH
12.30 - 19.30

DIGWYDDIAD: Gwyddoniaeth a’r Cynulliad

5 Mehefin 2019 DYDD MERCHER
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansiad Siarter dros Newid Cymru

12.00 - 13.20

DIGWYDDIAD: Diwrnod Amgylchedd y Byd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Datgomisiynu niwclear: ychwanegu gwerth i Gymru

6 Mehefin 2019 DYDD IAU
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Derbyniad i Godi Ymwybyddiaeth

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Adoption UK – Cefnogaeth y tu hwnt i’r Gorchymyn Mabwysiadu

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad ar gyfer Tîm Criced Cenedlaethol Bangladesh

7 Mehefin 2019 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa’r Rookery

13.45 - 16.00

DIGWYDDIAD: Dathlu Band A Rhaglen Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif

8 Mehefin 2019 DYDD SADWRN


9 Mehefin 2019 DYDD SUL