Calendr digwyddiadau
Holl Bwyllgorau'r Cynulliad
27 Mai 2019 DYDD LLUN


28 Mai 2019 DYDD MAWRTH


29 Mai 2019 DYDD MERCHER


30 Mai 2019 DYDD IAU


31 Mai 2019 DYDD GWENER
1 Mehefin 2019 DYDD SADWRN


2 Mehefin 2019 DYDD SUL


3 Mehefin 2019 DYDD LLUN
13.30 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

13.30 - 16.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.30 - 15.30

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

4 Mehefin 2019 DYDD MAWRTH
08.30 - 09.15

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

5 Mehefin 2019 DYDD MERCHER
09.00 - 12.30

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.15 - 12.00

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.15 - 12.00

Ymweliad Pwyllgor, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Lleoliad Allanol

09.30 - 12.00

Drafft, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

6 Mehefin 2019 DYDD IAU
09.00 - 14.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.30 - 15.00

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

09.30 - 12.00

Digwyddiad i randdeiliaid, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Gynadledda C - Tŷ Hywel

12.50 - 14.15

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

7 Mehefin 2019 DYDD GWENER
8 Mehefin 2019 DYDD SADWRN


9 Mehefin 2019 DYDD SUL