Calendr digwyddiadau
Holl Bwyllgorau'r Cynulliad
25 Mai 2020 DYDD LLUN


26 Mai 2020 DYDD MAWRTH


27 Mai 2020 DYDD MERCHER


28 Mai 2020 DYDD IAU


29 Mai 2020 DYDD GWENER


30 Mai 2020 DYDD SADWRN


31 Mai 2020 DYDD SUL


1 Mehefin 2020 DYDD LLUN
09.00 - 13.00

DROS DRO - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

13.00 - 17.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.00 - 17.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

13.00 - 17.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

2 Mehefin 2020 DYDD MAWRTH
09.00 - 11.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.00 - 11.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

3 Mehefin 2020 DYDD MERCHER
09.00 - 13.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.00 - 12.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.00 - 12.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

4 Mehefin 2020 DYDD IAU
09.00 - 16.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Cyllid

09.00 - 16.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

09.00 - 16.00

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

09.00 - 16.00

DROS DRO - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

5 Mehefin 2020 DYDD GWENER
13.00 - 17.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

6 Mehefin 2020 DYDD SADWRN


7 Mehefin 2020 DYDD SUL