Calendr digwyddiadau
11 Mehefin 2018 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

12.30 - 13.30

DIGWYDDIAD: Diwrnod yn y Bae Gogledd Ddwyrain Cymru

13.45 - 15.30

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Tŷ Hywel

13.45 - 17.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

14.30 - 16.30

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12 Mehefin 2018 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

08.00 - 10.00

CYFARFOD: Y Grŵp Trawsbleidiol ar Fasnachu Mewn Pobl yng Nghymru

08.30 - 09.30

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

CYFARFOD: Gofal Canser y Fron: Symud Ymlaen o ran cefnogi pobl i fyw’n dda ar ôl canser y fron a thu hwnt yng Nghymru

12.00 - 13.15

DIGWYDDIAD: Lansio prosiect Drysau Agored/Open Doors

12.30 - 13.15

DIGWYDDIAD: Lansio adroddiad prosiect Iechyd Meddwl Amenedigol yng Nghymru

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

13 Mehefin 2018 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

09.00 - 12.40

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.00 - 12.15

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.00 - 12.30

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

11.45 - 14.00

CYFARFOD: Cyfarfod â phartneriaid CS Connected

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Lansio Ffilm Ddogfen ‘Believe’

14 Mehefin 2018 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

08.30 - 13.30

DIGWYDDIAD: Pweru Cymru

09.15 - 12.00

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 12.30

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10.30 - 13.00

Lansio Adroddiad, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Pierhead, Pierhead Street, CF99 1NA

13.30 - 15.00

CYFARFOD: Cyfarfod ar gyfer Gweinidog yr Amgylchedd

15 Mehefin 2018 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

16 Mehefin 2018 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Cymru, Cenedl Noddfa

 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

17 Mehefin 2018 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

 

ARDDANGOSFA: Cymru, Cenedl Noddfa

18 Mehefin 2018 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

 

ARDDANGOSFA: Cymru, Cenedl Noddfa

10.30 - 13.00

Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Cynulliad - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

13.45 - 17.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

14.00 - 15.30

WEDI EI GANSLO - Sesiwn gynllunio, Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.00 - 16.00

CYFARFOD: Cyfarfod Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol gyda Chadeiryddion y GIG

14.30 - 16.30

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

19 Mehefin 2018 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

 

ARDDANGOSFA: Cymru, Cenedl Noddfa

08.30 - 09.30

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.45 - 11.15

CYFARFOD: Cyfarfod gyda Shelter Cymru

12.00 - 13.30

CYFARFOD: Grŵp Trawsbleidiol ar Gamblo

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Cydweithio er lles y bob sy’n byw yng nghefn gwlad Cymru

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

20 Mehefin 2018 DYDD MERCHER
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

 

ARDDANGOSFA: Cymru, Cenedl Noddfa

09.00 - 11.30

CYFARFOD: Sesiwn briffio technegol ar gyfer ystadegau Arolwg Cenedlaethol Cymru

09.15 - 12.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.30 - 11.45

Private / Report Launch, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.30 - 12.30

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 14.30

DIGWYDDIAD: Menter Stafell Fyw Caerdydd, sef 'Pan Mae Lwc yn Rhedeg Allan', i helpu pobl sy’n gamblo’n ormodol

11.30 - 14.00

DIGWYDDIAD: Plant, Pobl Ifanc a Democratiaeth yng Nghymru.

12.00 - 13.30

CYFARFOD: Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 19.30

DIGWYDDIAD: Lansio Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol Cymru

21 Mehefin 2018 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

 

ARDDANGOSFA: Cymru, Cenedl Noddfa

08.00 - 09.30

CYFARFOD: Menywod yn Ewrop: Digwyddiad Grŵp Trafod

09.00 - 13.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.15 - 12.15

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.30 - 12.30

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

10.30 - 12.00

Ymweliad, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Lleoliad Allanol

18.00 - 20.30

DIGWYDDIAD: Arddangosfa ‘Maggie’s Life’

22 Mehefin 2018 DYDD GWENER
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa ‘Maggie’s Life’

 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

 

ARDDANGOSFA: Cymru, Cenedl Noddfa

09.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Lles Anifeiliaid: Y Ddadl Fawr

18.00 - 19.30

DIGWYDDIAD: ‘Nye Bevan a sefydlu’r GIG’ gan Nick Thomas-Symonds AS

23 Mehefin 2018 DYDD SADWRN
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa ‘Maggie’s Life’

24 Mehefin 2018 DYDD SUL
 

ARDDANGOSFA: Golwg yn ôl: Bae Caerdydd a Thu Hwnt

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa ‘Maggie’s Life’