Calendr digwyddiadau
10 Mehefin 2019 DYDD LLUN
13.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

13.00 - 17.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

13.15 - 17.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

11 Mehefin 2019 DYDD MAWRTH
09.00 - 11.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 11.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

12 Mehefin 2019 DYDD MERCHER
09.00 - 12.00

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

09.00 - 12.00

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

09.00 - 12.00

Preifat, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

13 Mehefin 2019 DYDD IAU
09.00 - 12.00

DROS DRO - Drafft, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

09.15 - 12.55

Drafft, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.25 - 13.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 13.30

External, Y Pwyllgor Cyllid

14 Mehefin 2019 DYDD GWENER


15 Mehefin 2019 DYDD SADWRN


16 Mehefin 2019 DYDD SUL


17 Mehefin 2019 DYDD LLUN
13.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

13.00 - 17.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

13.00 - 17.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

18 Mehefin 2019 DYDD MAWRTH
09.30 - 11.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

19 Mehefin 2019 DYDD MERCHER
09.00 - 12.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.00 - 12.00

DROS DRO - Drafft, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.00 - 12.30

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.25 - 12.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

20 Mehefin 2019 DYDD IAU
09.00 - 15.00

Preifat, Digwyddiad i randdeiliaid, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.00 - 15.00

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

09.00 - 15.00

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

21 Mehefin 2019 DYDD GWENER
22 Mehefin 2019 DYDD SADWRN


23 Mehefin 2019 DYDD SUL