Calendr digwyddiadau
10 Mehefin 2019 DYDD LLUN
 

Cymru: Stori am Ddatganoli

12.30

AC(5)2019(4), Comisiwn y Cynulliad - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

13.15 - 16.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

13.30 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.30 - 16.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

11 Mehefin 2019 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Celf De Cymru

 

Cymru: Stori am Ddatganoli

08.30 - 09.15

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Y Grŵp Trawsbleidiol ar Ynni Cynaliadwy

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Dathliad Wythnos Gofalwyr

12 Mehefin 2019 DYDD MERCHER
 

Cymru: Stori am Ddatganoli

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Celf De Cymru

09.15 - 12.30

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

09.15 - 11.30

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

09.30 - 12.00

Preifat, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Y Grŵp Trawsbleidiol ar Ddiabetes a lansio adroddiad

12.00 - 14.30

DIGWYDDIAD: Digwyddiad lansio Champions of Wales Plan UK

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD:Ynni Clyfar GB

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

17.30 - 20.00

DIGWYDDIAD: Dathliad o Ddiwydiant Bwyd a Diod Cymru

13 Mehefin 2019 DYDD IAU
 

Cymru: Stori am Ddatganoli

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Celf De Cymru

09.00 - 12.00

Ymweliad y Pwyllgor â Chaeredin, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

09.15 - 13.05

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.25 - 12.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 13.30

External - Scott Room, Royal Society of Edinburgh, Y Pwyllgor Cyllid - Scott Room, Royal Society of Edinburgh

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansio Ymgyrch ‘He for She’ Gwasanaethau Tân ac Achub Cymru Gyfan

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Digwyddiad Lansio Arddangosfa Celf De Cymru

14 Mehefin 2019 DYDD GWENER
 

Cymru: Stori am Ddatganoli

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Celf De Cymru

15 Mehefin 2019 DYDD SADWRN
 

Cymru: Stori am Ddatganoli

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Celf De Cymru

16 Mehefin 2019 DYDD SUL
 

Cymru: Stori am Ddatganoli

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Celf De Cymru

17 Mehefin 2019 DYDD LLUN
 

Cymru: Stori am Ddatganoli

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Celf De Cymru

09.30 - 12.00

DIGWYDDIAD: Jeremy Miles: Brexit a Datganoli

10.30 - 12.00

Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Cynulliad - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

13.00 - 17.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.45 - 16.40

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

18 Mehefin 2019 DYDD MAWRTH
 

Cymru: Stori am Ddatganoli

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Celf De Cymru

08.30 - 08.45

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.30 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Yr hawl dynol i dŷ

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Tyddynwyr Morgannwg

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansiad: Cynllun Gweithredu BECTU ar gyfer amrywiaeth yn y theatr yng Nghymru

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

19 Mehefin 2019 DYDD MERCHER
 

Cymru: Stori am Ddatganoli

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Celf De Cymru

09.00 - 12.30

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.15 - 11.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.15 - 12.15

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 12.30

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

10.00 - 14.00

DIGWYDDIAD: Cyflwyniadau gan Gangen Cymru o Gymdeithas Parciau Gwyddoniaeth y Deyrnas Unedig

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Llais Plentyn

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 19.30

DIGWYDDIAD: Digwyddiad Gorwel - “Dylanwad isetholiadau ar Hanes Gwleidyddol Cymru”

20 Mehefin 2019 DYDD IAU
 

Cymru: Stori am Ddatganoli

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Celf De Cymru

09.00 - 15.00

Preifat, Digwyddiad i randdeiliaid, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.00 - 13.00

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

09.15 - 12.45

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

21 Mehefin 2019 DYDD GWENER
 

Cymru: Stori am Ddatganoli

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Celf De Cymru

09.30 - 15.00

DIGWYDDIAD: Lles Anifeiliaid: y Ddadl Fawr

22 Mehefin 2019 DYDD SADWRN
 

Cymru: Stori am Ddatganoli

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Celf De Cymru

23 Mehefin 2019 DYDD SUL
 

Cymru: Stori am Ddatganoli

 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Celf De Cymru