Calendr digwyddiadau
8 Gorffennaf 2019 DYDD LLUN
13.00 - 17.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

13.00 - 17.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

13.00 - 17.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

9 Gorffennaf 2019 DYDD MAWRTH
09.00 - 11.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

10 Gorffennaf 2019 DYDD MERCHER
09.00 - 12.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

09.00 - 12.00

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

09.00 - 12.00

DROS DRO - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

11 Gorffennaf 2019 DYDD IAU
09.00 - 15.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Cyllid

09.00 - 15.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

09.00 - 15.00

DROS DRO - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

09.00 - 15.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

12 Gorffennaf 2019 DYDD GWENER


13 Gorffennaf 2019 DYDD SADWRN


14 Gorffennaf 2019 DYDD SUL


15 Gorffennaf 2019 DYDD LLUN
13.00 - 17.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

13.00 - 17.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

13.00 - 17.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

16 Gorffennaf 2019 DYDD MAWRTH


17 Gorffennaf 2019 DYDD MERCHER
09.00 - 12.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Cyllid

09.00 - 12.00

DROS DRO - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

09.00 - 12.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

09.00 - 12.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

18 Gorffennaf 2019 DYDD IAU
09.00 - 15.00

DROS DRO - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

09.00 - 15.00

DROS DRO - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.00 - 15.00

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

19 Gorffennaf 2019 DYDD GWENER


20 Gorffennaf 2019 DYDD SADWRN


21 Gorffennaf 2019 DYDD SUL